Anul-IV
Cursuri 
Diagnosticarea Autovehiculelor
Procese si caracteristici ale motoarelor cu ardere interna IIPentru accesarea acestui curs este nevoie de o cheie de înscriere
Sisteme electrice si electronice ale autovehiculelor
Terotehnica si degradarea pieselor autovehiculelor
Incercarea si omologarea autovehiculelor
Ingineria si legislatia mediului
Autovehicule Rutiere - IV - 2016-2017
Diagnosticarea autovehiculelor 2013Informaţii
Calculul si constructia autovehiculelor IIInformaţii
Caroserii si sisteme de siguranță pasivăInformaţii
Autovehicule Rutiere-IVInformaţii
Calculul și construcția motoarelor cu ardere internă IIInformaţii
Marketing Informaţii
Bazele sistemelor automateInformaţii
Telematică rutieraInformaţii
Tehnologii de fabricare si asamblare a autovehiculelorInformaţii
Tractoare Informaţii
Chestionar de evaluare discipline - AR4