Anul-II
Cursuri 
Cinegetica_II_2016/2017
Silvicultura I - 2016/2017
Produse forestiere I - 2016/2017
Ecologie generala si forestiera - 2016/2017
Dendrometrie I - 2016/2017
Impaduriri I - 2016/2017
Management forestier si economie forestiera
Limba Franceza IV
Limba Franceza III - 2016/2017
Limba engleza IV - 2016/2017
Limba engleza III - 2016/2017
Entomologie forestiera - 2016/2017
Topografie - Geodezie II - 2016/2017
Constructii forestiere - 2016/2017
Fauna cinegetica, salmonicola si gestionarea populatiilor de interes cinegetic - 2016/2017
Curs general de masini - 2016/2017
Dendrologie II - 2016/2017Informaţii